ayin

 
['a??n]     ['a??n]    
  • 希伯来文之第十六个字母
new

ayin的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the 16th letter of the Hebrew alphabet

今日热词
目录 附录 查词历史